Työsuhdeasiat sivun headerkuva tuomarinnuija, lakikirjoja pöydällä

Työsuhdeasiat

Työsuhteet hallintaan

Työsuhdeasiat ovat työsuhteen ehtoja koskevien lainsäännösten ja sopimusmääräysten sekä näihin perustuvien toimenpiteiden ja työpaikan työkäytäntöjen kokonaisuus.

Keskeisimmät työsuhdesäännökset sisältyvät työsopimuslakiin, työaikalakiin ja vuosilomalakiin. Sopimuksista tärkeimmät ovat työsopimus ja työmarkkinaosapuolten laatima työehtosopimus. Yleissitova työehtosopimus määrää vähimmäisehdot toimialan kaikissa työsuhteissa.

Autamme työntekijän palkkaamiseen liittyvissä asioissa alkaen työsopimusten laatimisesta

Ylös>